Mesaz alokazyon Lafet Travayer/Labour Day messages

“Koman sa lekip ki annan rol primordyal pour asir sekirite tou sitwayen e nou pei, nou bezwen kontinyelman desarz nou responsabilite dan fason etik, tout an prenan kont ki nou bezwen fer li avek respe e dignite. Nou fason panse, nou fason fer e nou fason travay i form kiltir dan en landrwa travay.

“Nou touzour bezwen pratik bann bon valer pour elev nivo servis ki nou ofer. Donn en kou-d-men kanmarad kot i neseser e annou travay konman en lekip. Kot nou idantifye problenm annou esey trouv en solisyon ansanm. Kot resours i limite annou servi resours ki disponib dan fason responsab. Pran swen ek zot lasante fizik e mantal.

“Mon swete ki sakenn de nou i pran letan pour reflesir lo progre ki’n ganny fer dan nou landrwa travay, ziska prezan, swa lo en baz endividyel oubyen kolektif. Nou stratezi i sa konpa ki pou gid nou ver amelyorasyon e progre tel ki bonn gouvernans e lefikasite dan nou loperasyon respektif. Mon apresye zot zefor e remersye zot tou pou zot sipor.

“Bonn fet Travayer!”

 

Errol Fonseka

Minis pour Zafer Entern